ett halvt ark papper

STRINDBERGSMUSEET

BRIEF

Gör en läsbar eller grafisk tolkning av ”Ett halvt ark papper”